EN SR
DOBRODOŠLI
Kako da instaliram
m-banking Aplikaciju ?
Pokrenite Google Play Store na Vašem uređaju i u polje za pretragu unesite unesite "Sberbank Srbija" . na ekranu će se kao prvi rezultat pojaviti Sberbank m-banking aplikacija, koju je potrebno da izaberete kako biste je preuzeli i instalirali. Sberbank m-banking aplikaciju možete da preuzmete i putem ovog linka ili skeniranjem QR koda.
1 2
Kako da instaliram
m-banking Aplikaciju ?
Na sledećem ekranu će se pojaviti dijalog za preuzimanje i instaliranje Sberbank m-banking aplikacije. Kako biste instalirali aplikaciju na vaš mobilni telefon ili tablet računar izaberite polje "Install". Nakon završenog procesa instalacije, aplikacija je spremna za korišćenje.

informacije o svim pogodnostima koje vam pruža m-banking aplikacija možete dobiti ovde
1 2
Pristup/ Aktivacija
e-banking naloga

Pristupite Vašem e-banking nalogu unosom vašeg korisničkog imena i lozinke u prazna polja

Ukoliko prvi put pristupate Vašem e-banking nalogu ili aktivirate zaključan nalog zbog neispravnog unošenja lozinke kliknite na dugme Aktivacija e-banking servisa

1 2
Pristup/ Aktivacija
e-banking naloga
Na ekranu će se pojaviti dijalog sa poljima u koje je potrebno da unesete Vaše korisničko ime i aktivacioni kod koji ste dobili na vašu e-mail adresu.nakon toga kliknite na dugme ""Aktiviraj" i Vaš e-banking nalog će biti aktiviran.

Više informacija o pogodnostima koje Vam priža e-banking usluga saznajte ovde
1 2
Zaboravili ste lozinku?
Ukoliko ne možete da pristupite svom e-banking nalogu zbog izgubljene lozike, kliknite na link označen strelicom kako biste poništili postojeću lozinku i kreirali novu.
1 2 3 4 5
Popunite prazna polja traženim podacima i unesite potvrdni kod sa slike, a zatim kliknite na "Aktiviraj" da biste prešli na sledeći korak.
1 2 3 4 5
Dobićete obaveštenje o slanju novog aktivacionog koda na e-mail adresu koju ste koristili pri kreiranju naloga. U prazna polja unesite svoje korisničko ime i primljeni aktivacioni kod, a zatim kliknite ne "Aktiviraj".
1 2 3 4 5
Kreirajte lozinku koja treba da sadrži najmanje 7 karaktera, od kojih bar jedan broj i jedan specijalni karakter(*#%^*...). neophodno je da novu lozinku unesete dva puta.
1 2 3 4 5
Ukoliko ste pravilno popunili sva polja, dobićete obaveštenje o uspešnom kreiranju nove lozinke. Sada možete ponovo da pristupite Vašem e-banking nalogu.
1 2 3 4 5